Leden

De leden van het Europees Parlement zijn de volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 27 lidstaten van de Unie (vanaf 01/02/2020). Het Europees Parlement bestaat vanaf 1 februari 2020 uit 705 afgevaardigden plus de voorzitter.  De plaats van de leden in de halfronde vergaderzaal wordt niet bepaald door hun nationaliteit maar door de fractie waartoe ze behoren. Er zijn zeven fracties in het Europees Parlement, alsmede zogenaamde "niet-ingeschreven" leden. De fracties komen voort uit meer dan honderd nationale politieke partijen. Van de 705 afgevaardigden zijn er 29 Nederlandse afgevaardigden, deze vindt u op deze pagina.