De Europese verkiezingen vinden elke vijf jaar plaats in alle lidstaten van de Europese Unie. Het doel van deze verkiezingen is het kiezen van vertegenwoordigers van de burgers in het Europees Parlement en zo mee te beslissen welke koers Europa zal varen. De volgende Europese verkiezingen vinden plaats in de periode van 6-9 juni 2024 in de lidstaten. Nederlanders mogen op donderdag 6 juni 2024 stemmen.