EPAS

Les- en informatiemateriaal

Informatie over EPAS les- en informatiemateriaal in Nederland

EPAS

Het European Parliament Ambassador School-programma (EPAS) heeft lesmateriaal op twee niveaus:

Niveau 1:

Het lesmateriaal niveau 1 is een kennismaking met de EU en haar instellingen. Het wordt gebruikt in de bovenbouw van het vmbo, de onderbouw van de mavo, havo, en vwo, en voor niveau 2 en 3 van het mbo. Het programma bestaat uit zes lesmodules die ook in het Engels verkrijgbaar zijn. De modules beslaan tezamen circa 9 tot 12 lesuren en zijn ook digitaal verkrijgbaar. Leerlingen kunnen zelfstandig werken in deze digitale versies. De module bevat de volgende onderwerpen:

   
1) Het ontstaan van de EU 4) De EU zonder grenzen?
2) Jij en de Europese Unie: invloeden op je leven 5) De waarden van de EU
3) Beslissingen nemen op EU niveau  6) Jouw stem in de EU

 

Niveau 2:

Niveau 2 is een verdieping en uitbreiding van niveau 1. We maken gebruik van een drietal materialen en raden aan om deze te gebruiken in de bovenbouw van de mavo, havo, en vwo:

 

1) Toetredingscritera

  • Voor de meer geïnteresseerde leerling hebben wij een lesmodule over de toetredingscriteria van een nieuwe lidstaat tot de EU. Deze module is ook in het Engels verkrijgbaar en in interactieve digitale versie.

2) EU & Ik

  • Verkrijgbaar in alle 24 EU-talen met opdrachten en vragen.

3) De Europese Unie, wat ze is en wat ze doet

  • Een handig naslagwerk over de werking van alle EU-instellingen en beleidsterreinen in 24 EU-talen.

Voorbeelden:

1. De duurzaamheidsmodule

24 tips Duurzaamheidsmodule (pdf 477KB)

2. De verkiezingsmodules

Verkiezingsmodule NL

Verkiezingsmodule EN

De bijbehorende lesmodules zijn te verkrijgen via epdenhaag@ep.europa.eu


In Europe Schools

Bekijk via de link hieronder de uitwerking van "In Europe Schools",  een onderwijsprogramma ontwikkeld door Euroclio en de VPRO. Dit project biedt meer kennis over de geschiedenis van Europa rondom bepaalde thema's zoals ' moeilijke geschiedenis', klimaatverandering, en migratie. Scholen door heel Europa worden met elkaar verbinden door een uitwisselingsproject waar leerlingen via film en onderzoek hun bevindingen rondom deze thema's vergelijken. 

Wanneer scholen zich voor het project inschrijven, worden zij gematcht met andere partnerscholen in Europa om zo te werken met een 'onderwijskit' rondom een thema. Elke kit bevat materiaal voor leraren en leerlingen, en behelst vier stappen: introductie, diepteanalyse, het maken van een documentaire, en tot slot het delen van deze videos met de partnerschool.

Op deze pagina van het project kunt u alvast lesmateriaal, filmpjes, en inzendingen van scholen bekijken.


Meer materiaal?

Kijk dan ook op deze website van EPAS of deze website van de Europese Commissie!

 

EPAS