Nederlandse nominatie ‘Our Rule of Law Academy’ woont de Aken ceremonie bij van de Karel de Grote-prijs voor Jongeren 2024

Aken

Het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs in Aken delen elk jaar een prijs uit aan projecten voor en door jongeren met een sterke Europese dimensie. Dit jaar ontving het project “Our Rule of Law Academy” van de Nederlandse organisatie Our Rule of Law Foundation de nationale nominatie van de drie-koppige jury bestaande uit Europarlementariërs Anja Haga (CU) en Jeroen Lenaers (CDA) en jongeren-vertegenwoordiger Shareena Obispo van de Nationale Jeugdraad.

Vanwege hun nominatie, mocht een vertegenwoordiger van Our Rule of Law Foundation deze week aanwezig zijn bij de Europese prijsuitreiking in Aken. Tijdens een ceremonie op dinsdagmiddag 7 mei werden drie Europese projecten als winnaars gekozen uit de 27 nationale nominaties. Dit jaar greep de Nederlandse nominaties helaas buiten de prijzen. De winnaar van de Karel de Grote-prijs voor Jongeren 2024 werd het project “Sisterhood Pathways”, uit Litouwen.

“Our Rule of Law Academy”
De organisatie Our Rule of Law Foundation werd opgezet door vier studenten rechten aan Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit een gedeelde interesse, en bezorgdheid, in de Europese rechtstaat, wilden ze een organisatie oprichten waarbij ze in gesprek zouden kunnen gaan en onderzoek zouden kunnen verrichten. De organisatie is intussen uitgegroeid tot een heus pan-Europees platform ter bevordering van de rechtstaat.

Zo konden ze de Our Rule of Law Academy opstarten. Tussen januari en maart 2023 werkten 45 bachelor studenten rechten van over heel Europa samen rond het thema “A Crucible for Democratic Values and European Unity.” De studenten verrichtten onderzoek in kleinere, gespecialiseerde werkgroepen, onder begeleiding van 20 experts uit het veld.  Het project werd afgesloten met een samenkomst in Brussel waar de betrokken studenten de kans kregen om hun bevindingen voor te leggen aan professionals en beleidsmedewerkers van de Europese instellingen. Daarnaast publiceerden ze hun bevindingen in een uitgebreid rapport.

“We voelen ons bij Our Rule of Law Foundation zeer vereerd en dankbaar dat we zijn geselecteerd als de nationale winnaar van de Karel de Grote-prijs voor jongeren voor ons project “Our Rule of Law Academy”. De Academie bracht 45 bachelor studenten uit heel Europa samen om een holistisch beleidsplan op te stellen om de Europese democratie te redden. De erkenning die we via deze prijs krijgen bevestigt nogmaals onze overtuiging dat we de toekomstige generaties moeten betrekken bij de bescherming van de rechtstaat en de democratie in Europa. Wij willen graag onze deelnemers, supporters en het selectiecomité bedanken.”

De nationale juryleden onderstreepten in hun reactie op de nominatie het belang van de nominatie en een sterke rechtstaat.

Anja Haga, (ChristenUnie) lid van de nationale jury over de winnaar van de Nederlandse editie: “De rechtsstaat is het fundament van de Europese Unie, en heeft ons decennialang in Europa als uitgangspunt verbonden. In de roerige tijden van nu wordt dit fundament op de proef gesteld. Our Rule of Law Academy roept, via de opkomende generatie en op creatieve wijze, de onschatbare waarde van onze rechtsstaat ter herinnering.”

Jeroen Lenaers, (CDA) lid van de nationale jury over de winnaar van de Nederlandse editie: “In een fatsoenlijk Europa, beschermen en onderhouden we onze rechtstaat. Dat is van groot belang voor de ontwikkeling van Europese samenwerking en het gezond houden van onze waardengemeenschap. Toch is het behoud van de rechtstaat in veel landen niet vanzelfsprekend. De 'Rule Of Law Academy' is een fantastisch initiatief dat ons eraan herinnert om ons blijvend in te zetten voor de rechtstaat zodat wij ook in de toekomst op gezamenlijke waarden kunnen voortbouwen.”